MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

BUDOWA OŚWIETLENIA W GMINIE TERESPOLDrukuj

  • 30/05/2022 09:57:57

W dniu 25 maja 2022 r. została zawarta pomiędzy Gminą Terespol a Wykonawcą umowa na „Budowę i uzupełnienie oświetlenia w Gminie Terespol”.
W ramach podpisanej umowy wykonane zostaną następujące zadania:
1) rozbudowa wydzielonego oświetlenia drogowego w ulicy Piaskowej i w ulicy Kasztanowej w Lebiedziewie;
2) budowa jednego stanowiska oświetleniowego zasilanego baterią fotowoltaiczną w Bohukałach;
3) rozbudowa wydzielonego oświetlenia drogowego w Polatyczach;
4) rozbudowa oświetlenia ulicznego Centrum Gminy w Kobylanach.
Wykonawcą przedmiotowego zadania jest konsorcjum firm: BC Energia Sp. z o.o. ul. Cicha 85, 08-530 Dęblin – Lider, BC Polska Łukasz Bieńko Sp. z o.o. ul. Cicha 85, 08-530 Dęblin – Partner, które wyłonione zostało w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego za kwotę brutto 611 310,00 zł. Termin wykonania zamówienia w ciągu sześciu miesięcy od dnia podpisania umowy.

BUDOWA OŚWIETLENIA W GMINIE TERESPOL

77,689,430 unikalne wizyty