MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

30 LAT GMINY TERESPOLDrukuj

  • 31/05/2022 14:21:06

Z okazji 30-lecia Gminy Terespol Wójt Gminy Krzysztof Iwaniuk ogłosił konkurs „30 lat Gminy Terespol” dla uczniów szkół podstawowych, w skład którego wchodzi:

1) konkurs plastyczny pod hasłem „Obrazek z wycieczki po Gminie Terespol” dla oddziałów I-IV szkół podstawowych,

2) konkurs „Wiedzy o samorządzie terytorialnym i Gminie Terespol” dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

  1. Etap szkolny - 30 maja 2022 r.
  2. Etap gminny - 6 czerwca 2022 r.

W dniu 30 maja 2022 r. odbył się etap szkolny konkursu „30 lat Gminy Terespol”.

Spośród złożonych prac w konkursie plastycznym klas I-IV w każdej ze szkół Komisja konkursowa wyłoniła trzech finalistów, których prace zostały przekazane na eliminacje szczebla gminnego
do Gminnej Komisji Konkursowej.

Uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych wzięli udział w etapie szkolnym konkursu „Wiedzy o samorządzie terytorialnym i Gminie Terespol”. Szkolna Komisja Konkursowa wyłoniła trzech finalistów, którzy w dniu 6 czerwca 2022 r. wezmą udział w etapie gminnym konkursu w Urzędzie Gminy Terespol.

Wręczenie nagród laureatom etapu gminnego konkursu nastąpi w dniu 25 czerwca 2022 r. podczas uroczystej Sesji Rady Gminy Terespol z okazji Jubileuszu 30-lecia Gminy Terespol.

77,827,355 unikalne wizyty