MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

INSTYTUCJA RZECZNIKA PRAW KONSUMENTADrukuj

  • 04/10/2022 09:53:33

Instytucja rzecznika praw konsumenta zaczęła funkcjonować w Polsce w 1999 roku. Obecnie na terenie naszego kraju działa około 370 rzeczników, w naszym powiecie biuro rzecznika mieści się w Białej podlaskiej w budynku Starostwa Powiatowego przy  ul. Brzeskiej 41, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 351-13-67, e-mail: prk@powiatbialski.pl.

Do zadań Rzecznika należy m.in.:

– Bezpłatne poradnictwo i informacja prawna w zakresie ochrony interesów konsumentów.

– Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

– Wstępowanie za zgodą konsumentów do toczących się postępowań.

– Wytaczanie powództw na rzecz ochrony zbiorowych interesów konsumentów.

– Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcji Handlowej.

– Prowadzenie edukacji konsumenckiej.

Rzecznik ma kompetencje doradcze. Nie posiada żadnych uprawnień kontrolnych. Jest organem  który swoimi działaniami negocjacyjnymi, mediacyjnymi a czasami interwencyjnymi próbuje doprowadzić do kompromisu  pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Właściwość miejscowa rzecznika: Rzecznik udziela porad prawnych jedynie mieszkańcom Powiatu Bialskiego.

Zachęcam do kontaktu w celach edukacyjnych szkoły, kluby seniora czy inne organizacje skupiające konsumentów. Na spotkaniach rozmawiamy o przysługujących nam prawach w sytuacjach gdy chcemy coś zareklamować, co możemy gdy dokonamy zakupu na tzw. pokazach, czy możemy oddać towary zakupione w sklepie stacjonarnym, co robić gdy usługa jaką nam świadczy operator np. telekomunikacyjny jest niezgodna z umową, i wiele innych spraw.

https://www.powiatbialski.eu/powiatowy-rzecznik-konsumentow-w-bialej-podlaskiej/

87,814,851 unikalne wizyty