MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

OBOWIĄZKI ROLNIKA W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNEDrukuj

  • 25/10/2022 12:06:01

LODRLubelski ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

prowadzi nabór na szkolenie:

„Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”.

Termin szkolenia: 7 listopada 2022 r. (poniedziałek)

Przewidywany czas trwania: od godz. 8.30 do 14.30

Miejsce szkolenia: Świetlica wiejska w Koroszczynie (Koroszczyn, ul. Piłsudskiego 40)

Ograniczona liczba miejsc: 25 osób

Zapisy prowadzi i udziela informacji:  Katarzyna Karmasz pod nr telefonu 609-653-931

Zapisy na szkolenie prowadzone są do 31 października 2022 r.

Szkolenie skierowane jest do: rolników, domowników, małżonków rolnika, młodych rolników, osób zatrudnionych w rolnictwie.

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu.

W programie szkolenia m.in.:

− Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – jej znaczenie dla rolnictwa.

− Zabiegi agrotechniczne oraz zabiegi kształtowania krajobrazu sprzyjające zatrzymywaniu wody a tym samym przeciwdziałające skutkom suszy.

−        Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych:
 warsztaty z zakresu obliczania maksymalnych dawek azotu lub  planów nawożenia azotem,

 sposoby i warunki rolniczego wykorzystania nawozów azotowych,

 terminy, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów,

✓  warunki przechowywania odchodów zwierzęcych, w tym powierzchnie i pojemności urządzeń do ich przechowywania,

 zasady planowania prawidłowego nawożenia azotem,

 dokumentowanie,

 kontrola i opłaty,

 finansowanie przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu

74,425,601 unikalne wizyty