MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

JIUBILEUSZ 30 LECIA GMINY TERESPOL POŁĄCZONY Z GMINNYM DNIEM EDUKACJI NARODOWEJDrukuj

  • 26/10/2022 09:03:30

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W GMINIE TERESPOLDzień Edukacji Narodowej to święto, które przypomina o wielkiej wartości, jaką jest edukacja oraz o szczególnej roli tych, którzy tę wartość urzeczywistniają codzienną pracą
i kształcą kolejne pokolenia.

Z okazji jubileuszu 30-lecia gminy Terespol w dniu  21 października w Urzędzie Gminy Terespol odbył się Gminny Dzień Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk przedstawił bilans dokonań na przestrzeni 30 lat oraz podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę, wsparcie, a także wyjątkowe zaangażowanie i wkład włożony w rozwój Naszej Małej Ojczyzny.

Podziękowania zostały przyznane oraz wręczone dla osób obecnych na uroczystości, które w ostatnim 30-leciu współpracowały z samorządem gminy Terespol na rzecz rozwoju oświaty, zarządzały i zarządzają jednostkami oświatowymi.

Jubileuszowe statuetki otrzymali:
- Pan Mieczysław Romaniuk – Dyrektor Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach
- Pani Joanna Chulińska – Wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP w Białej Podlaskiej
- Pani Małgorzata Sowa – Dyrektor Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach
- Pani Małgorzata Patrejko – Wicedyrektor Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach
- Pani Anna Kowaluk – Dyrektor Gimnazjum w Kobylanach
- Pani Elżbieta Brodacka – Wicedyrektor Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach
- Pan Paweł Caban - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach
- Pani Bożena Konieczka – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach
- Pani Mariola Borodziuk – p. o. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach
- Pani Katarzyna Krawczyk – Dyrektor Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach
Wszyscy zaproszeni otrzymali medale z okazji 30-lecia Gminy Terespol. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały również wręczone nagrody finansowe pracownikom oświaty.

86,330,212 unikalne wizyty