MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

„POZNAJ POLSKĘ” - EDYCJA JESIENNA 2022Drukuj

  • 26/10/2022 12:08:36

„POZNAJ POLSKĘ” - EDYCJA JESIENNA 2022

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie szkół gminy Terespol po raz kolejny będą mogli wyje-chać na wycieczki szkolne dofinansowane z programu „Poznaj Polskę”.  W poprzednim roku szkolnym program cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Skorzystało z niego 239 uczniów z gminy Terespol. W ramach 7 wycieczek edukacyjnych odkrywali oni bogactwo przyrodnicze, historyczne i kulturalne naszego kraju.
W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja jesienna 2022 - gmina Terespol otrzymała dofinansowanie w wysokości 35.000 zł na rea-lizację wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII szkół podstawowych z terenu gminy. Aby uzyskać dofinansowanie ze środków Ministra, gmina musiała zapewnić wkład własny w wy-sokości, co najmniej 20 % całkowitego kosztu danej wycieczki. Środki te pochodzą z wpłat rodziców.
Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Podczas wycieczek jesienią 2022 r., uczniowie szkół zwiedzą następujące punkty edukacyjne wskazane do wyboru przez Ministra Edukacji i Nauki:

Szkoła Podstawowa im. J. U. Niemcewicza w Neplach:
Uczniowie klas I-III – kwota dofinansowania ze środków MEiN: 5.000 zł, kwota wkładu własnego: 3.200 zł, wartość całkowita: 8.200 zł
•    Lublin – historyczny zespół architektoniczno - urbanistyczny
•    Muzeum Wsi Lubelskiej

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach
Uczniowie klas IV-VIII – kwota dofinansowania ze środków MEiN 15.000 zł, kwota wkładu własnego: 3.750 zł, wartość całkowita: 18.750 zł
•    Kalwaria Zebrzydowska - krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymko-wego, Kalwaria Zebrzydowska
•    Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
•    Muzeum Narodowe w Krakowie
•    Historyczny zespół miasta, Kraków
•    Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
•    Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie

Uczniowie klas IV-VIII – kwota dofinansowania ze środków MEiN 15.000 zł, kwota wkładu własnego: 11.250 zł, wartość całkowita: 26.250 zł
•    Zamek Królewski, Chęciny
•    Kieleckie energetyczne centrum nauki
•    Święty Krzyż - pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwało-wania kamienne na Łysej Górze, Nowa Słupia
•    Oblęgorek - pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową, Oblęgorek
•    Jaskinia Raj
•    "Pomnik przyrody "Dąb Bartek", Zagnańsk

Wartość projektu:                53.200,00 zł
Kwota dofinansowania:     35.000,00 zł
Wkład własny:                    18.200,00 zł

86,131,924 unikalne wizyty