MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ W GMINIE TERESPOLDrukuj

  • 08/11/2022 11:16:18

Każde dziecko rozpoczynając naukę w klasie pierwszej z ogromną niecierpliwością czeka na moment, kiedy zostanie pasowane na pełnoprawnego ucznia. Tę uroczystą i ważną chwilę poprzedza wiele przygotowań – uczniowie poznają szkołę, kolegów, swoje prawa, ale również i obowiązki. Wspólnie z wychowawcą i rodzicami przygotowują uroczystość, podczas której zdają swój pierwszy szkolny egzamin przed szkolną społecznością i zaproszonymi gośćmi.
W roku szkolnym 2022/2023 uroczyste ślubowanie i pasowanie na uczniów dzieci klasy pierwszej w szkołach podstawowych gminy Terespol odbyło się:

Na zaproszenie wychowawcy, rodziców i uczniów w uroczystości wzięli udział przedstawiciele organu prowadzącego: Sekretarz Gminy Terespol Danuta Wowczeniuk oraz Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk. Podczas akademii pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, taneczne oraz wokalne. Najważniejszym elementem wydarzenia było złożenie przez dzieci ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów. Aktu pasowania dokonali dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół. Dzieci otrzymały pamiątkowy dyplom, drobny upominek oraz w prezencie od Wójta Gminy Terespol – plecak.

87,832,484 unikalne wizyty