MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

KOMUNIKAT WS. SPRZEDAŻY WĘGLA PRZEZ GMINĘDrukuj

  • 02/12/2022 20:36:50

KOMUNIKAT WS. SPRZEDAŻY WĘGLA PRZEZ GMINĘInformujemy, że Wójt Gminy Terespol w dniu 29 listopada 2022r. podpisał umowę dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. Po podpisaniu umowy przez PGE Paliwa Spółka z o.o. w pierwszej kolejności rozpoczniemy składanie zamówień na dostawę węgla dla mieszkańców, którzy złożyli wnioski na zakup węgla po preferencyjnych cenach w GOPS Terespol w ilościach określonych we wniosku i dokonają wpłaty w terminie do 7 grudnia 2022 roku.
Kolejne zamówienia będą sukcesywnie składane w miarę dokonywania wpłat przez osoby uprawnione.
Wpłaty należy kierować na konto bankowe o numerze: 13 1020 1260 0000 0402 0014 0228 w PKO BP S. A. przelewem lub w kasie Urzędu Gminy Terespol. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby która złożyła wniosek i jest uprawniona do preferencyjnego zakupu węgla.
Punkt dystrybucji węgla typu  groszek/orzech w gminie Terespol
Spółka EKO – BUG  w Kobylanach, ul. Słoneczna 7,
(tel. 833751539, kom. 601362806 )
Węgiel frakcji groszek/orzech będzie sprzedawany luzem
w cenie 1800 zł za tonę.
Do ceny nie jest wliczony transport. Istnieje możliwość transportu węgla z siedziby spółki pod adres mieszkańca, po indywidualnym uzgodnieniu warunków dostawy ze Spółką EKO - BUG.
O terminie odbioru węgla, mieszkańcy  będą poinformowani telefonicznie wg kolejności złożonych wniosków oraz wniesionych wpłat.
Wszelkie informacje na powyższy temat, udzielane są w Urzędzie Gminy Terespol, tel. 834112035, 834112015.

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego

77,616,501 unikalne wizyty