MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ĆWICZENIA 2 LUBELSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJDrukuj

  • 12/12/2022 11:36:56

ĆWICZENIA 2 LUBELSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

W dniach 17 - 18.12.2022 r. żołnierze z pododdziału 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w ramach realizacji misji „Wspieranie podsystemów ochrony w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomocy społeczeństwu" realizować będą ćwiczenia zintegrowane z Państwową Strażą Graniczną w rejonie Terespola oraz Małaszewicz.
Podczas szkolenia nie będzie wykorzystywana amunicja bojowa. W trakcie realizacji ćwiczeń nie wystąpią żadne utrudnienia oraz zagrożenia życia lub zdrowia dla lokalnej ludności.
Dowódcy ćwiczących pododdziałów zobowiązani są do zapewnienia porządku, dyscypliny oraz czystości w miejscach szkolenia. Ponadto nie będą stwarzać utrudnień w ruchu lokalnym po drogach gminnych lub innych ciągach komunikacyjnych.

77,826,805 unikalne wizyty