MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

BUDOWA GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTUDrukuj

  • 21/12/2022 11:41:01

BUDOWA GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU  W dniu 19 grudnia 2022r. została zawarta umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu.
Zadanie inwestycyjne realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres realizowanego zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz budowę Gminnego Centrum Kultury i Sportu, zgodnie z Programem Funkcjonalo-Użytkowym,  koncepcją budowy Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz koncepcją zagospodarowania terenu Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Łączna powierzchnia terenu pod zabudowę wynosi ok. 12 325,82 m². Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie następujących obiektów i urządzeń:
- budynek Gminnego Centrum Kultury i Sportu o powierzchni ok. 2 079,97m², z: wielofunkcyjną salą widowiskowo - konferencyjną ze sceną wewnętrzną, siedzibą Gminnego Centrum Kultury (biblioteką, salami prób, pracowniami, magazynami sprzętu i strojów, studiem nagrań), częścią hotelową, zapleczem kuchennym, zapleczem sanitarnym i ciągami komunikacyjnymi). Budynek wyposażony będzie w instalacje: elektryczną, dodatkową instalację elektryczną pod agregat, c.o. i cwu, wodno – kanalizacyjną, wentylacji z rekuperacją, klimatyzację, fotowoltaiczną połączoną z magazynem energii i agregatem prądotwórczym, zewnętrzną instalację: odgromową, teletechniczną, sygnalizacji pożarowej oraz antywłamaniową;
- scena zewnętrzna (plenerowa) z widownią w postaci trybun zamontowanych na podwyższonym nasypie ziemnym;
- elementy i urządzenia małej architektury;
- zieleń wokół budynku;
- drogi dojazdowe, miejsca postojowe, ciągi piesze;
- niezbędne przyłącza, w tym: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, ciepłownicze, energetyczne, teletechniczne a także instalacja gromadzenia i wykorzystywania deszczówki z systemem nawadniania terenów zielonych.
Wykonawcą w/w zadania, wyłonionym zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, zostało Konsorcjum z Białej Podlaskiej: PNB Budownictwo Sp. z o.o. i PNB Paweł Niczyporuk Budownictwo; za cenę  w wysokości 17 842 418,49 zł. Termin wykonania zadania wynosi 30 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

BUDOWA GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU

Koncepcja: AMN Projekt - Andrzej Nowakowski, Kielce.

77,827,152 unikalne wizyty