MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO - KONSULTACJE SPOŁECZNEDrukuj

  • 09/01/2023 13:41:31

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego Aktywne Pogranicze na lata 2023-2030.

W związku przystąpieniem do opracowywania strategii rozwoju ponadlokalnego, będącej wspólną strategią dla następujących gmin: HANNA, JANÓW PODLASKI, KODEŃ, KONSTANTYNÓW, MIASTO TERESPOL, LEŚNA PODLASKA, PISZCZAC, ROKITNO, SŁAWATYCZE, TERESPOL, TUCZNA, ZALESIE, informujemy o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego Aktywne Pogranicze na lata 2022 – 2030.

Ze względu na fakt, że strategia obejmuje wszystkie ww. gminy, konsultacje są prowadzone przez Lidera Porozumienia (czyli gminę Tuczna) który będzie zbierał uwagi od przedstawicieli i mieszkańców poszczególnych gmin wchodzących w skład partnerstwa.

Szczegółowe informacje dostępne są w załączonych dokumentach:

Obwieszczenie Wójta Gminy Tuczna: https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/0konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-aktywne-pogranicze.pdf

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego Aktywne Pogranicze na lata 2022–2030: https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/strategia-aktywne-pogranicze.pdf

Formularz składania uwag: https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/formularz-konsultacyjny.docx

Klauzula RODO: https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/klauzula-rodo.pdf

84,264,332 unikalne wizyty