MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

BUDOWA ULICY KRÓTKIEJ W NEPLACHDrukuj

  • 18/01/2023 08:32:00

W dniu 16 stycznia br. w Urzędzie Gminy Terespol pomiędzy Gminą Terespol reprezentowaną przez Wójta Krzysztofa Iwaniuka, a PRB”ELBUD” reprezentowaną przez Dyrektora Eliasza Pietraszuka została podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Krótkiej w Neplach. Wartość inwestycji  - 134057,48 zł brutto.

Zakres rzeczowy robót:

  • budowa drogi wewnętrznej z kostki brukowej o powierzchni 234,35 m2, wraz ze zjazdami
    i dojściami do furtek;
  • przebudowa linii energetycznych nN na działce nr 138;
  • wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu;
  • wykonanie oznakowania;
  • obsługa geodezyjna;
  • wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej całego zadania.

Przedmiot umowy zostanie wykonany w ciągu 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

86,334,369 unikalne wizyty