MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OGŁOSZENIEDrukuj

  • 28/02/2023 10:19:39

W imieniu Zarządu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsiach Łobaczew Duży i Mały zapraszam wszystkie osoby zainteresowane wydzierżawieniem gruntów Wspólnoty Gruntowej Wsi Łobaczew Duży i Mały na spotkanie, podczas którego Zarząd będzie przyjmował oferty na dzierżawę gruntu.

Spotkanie odbędzie się 12 marca 2023 roku o godz. 13:00 w świetlicy wiejskiej w Łobaczewie Dużym.
Wspólnota Gruntowa Wsi Łobaczew Duży i Mały jest właścicielem gruntu o numerze geodezyjnym 414 w obrębie nr 14 - Łobaczew Mały, o łącznej powierzchni 103,9803 ha:
  • pastwiska trwałe PsIV 18,1267 ha
  • pastwiska trwałe PsV 36,1476 ha
  • pastwiska trwałe PsVI 44,6935 ha
  • nieużytki N 5,0125 ha
z poważaniem
Łukasz Dragun - przewodniczący Zarządu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsiach Łobaczew Duży i Mały

Adres do korespondencji:
Przewodniczący  Zarządu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsiach Łobaczew Duży i Mały
ul. Janowska 105, 21-550 Łobaczew Duży
e-mail: wspolnota[at]Lobaczew.pl
88,987,312 unikalne wizyty