MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Wybory członków Rad Powiatowych Lubelskiej Izby RolniczejDrukuj

  • 02/03/2011 14:03:40

L u b e l s k a   I z b a   R o l n i c z a

Samorząd Rolniczy Województwa Lubelskiego

3 kwietnia 2011 r.

odbędą się wybory członków

Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej

Twój udział w wyborach zadecyduje czy ROLNICY, za pośrednictwem izby rolniczej, będą wpływać na:

- rządowe projekty aktów prawnych z zakresu produkcji roślinnej oraz rynku rolnego poprzez ich opiniowanie,
- kształt edukacji i doradztwa rolniczego, podnoszenie kwalifikacji pracujących w rolnictwie,
- rozwój infrastruktury obszarów wiejskich i tworzenie nowych miejsc pracy,
- poprawę środowiska przyrodniczego, zdrowia i ochronę dziedzictwa kulturowego w regionie,
- współpracę z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych,
- inne ważne sprawy dotyczące sytuacji ekonomicznej w rolnictwie oraz godne warunki życia na wsi.

ROLNIKU  - NIE ZMARNUJ DANEJ CI SZANSY

Weź udział w wyborach do Izby Rolniczej

 Z A U F A N I E M   O B D A R Z   N A J L E P S Z Y C H

Zarząd
Lubelskiej Izby Rolniczej
86,330,727 unikalne wizyty