MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWADrukuj

  • 15/05/2023 13:15:14

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Gmina Terespol otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w wysokości 12 000,00 zł.
Celem programu uchwalonego na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli m. in. bibliotek szkolnych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy jest:

  • zakup nowości wydawniczych;
  • realizacja działań promujących czytelnictwo w placówkach oświatowych;
  • zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych.

W tegorocznej edycji programu, dofinansowanie otrzymały następujące placówki:
- Szkoła Podstawowa in. J. U. Niemcewicza w Neplach – kwota dofinansowania 4 000,00 zł, wkład własny 1 000,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 5 000,00 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach – kwota dofinansowania 4 000,00 zł, wkład własny 1 000,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 5 000,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach – kwota dofinansowania 4 000,00 zł, wkład własny 1 000,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 5 000,00 zł.

88,986,245 unikalne wizyty