MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW WOKÓŁ ZBIORNIKA WODNEGO CZAPELKADrukuj

  • 16/05/2023 12:48:35

Gmina Terespol jest w trakcie zagospodarowywania terenu wokół zbiornika wodnego Czapelka. Celem realizacji przedsięwzięcia jest przygotowanie niezbędnej infrastruktury i stworzenie przestrzeni publicznej do rekreacji, wypoczynku a także aktywności fizycznej.
W ramach projektu pn. „Pod biało-czerwoną” w 2022 r. na działce o nr. ew. 155 ustawiony został maszt z flagą, który swoją lokalizacją wskazuje miejsce realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Zadanie to realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie koncepcji budowy GCKiS, opracowanej przez Jerzego Partykę - AMN Projekt - Andrzej Nowakowski Kielce.

GCK

Ponadto w ramach zagospodarowywania terenu wokół zbiornika wodnego Czapelka planuje się wykonać następujące projekty:

1. Adaptacja  wieży obserwacyjnej w zespole fortów Twierdzy Brzeskiej wpisanej do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego pod numerem A/1386 znajdującej się na działce nr ew. 863/1, 132 obręb Kobylany na wieżę widokową w Kobylanach. Na zadanie to Gmina Terespol uzyskała pozwolenie na budowę.

  1. Budowa drogi rowerowej wokół zbiornika wodnego w Kobylanach o nawierzchni betonowej o długości ok. 2 800 mb i szerokości 3 m, z dojazdem i dojściem do wieży widokowej.
  2. Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej do GCKiS na działkach nr ew.: 136 i 213 (do granicy działki nr ew. 155), obręb Kobylany o parametrach technicznych: szerokość– 6 m, długość ok. 240 mb, nawierzchnia z kostki brukowej. Gmina Terespol złożyła wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
  3. Budowa parkingu na działce nr ew. 136 obręb Kobylany na min. 20 miejsc postojowych.
  4. Budowa oświetlenia terenów wokół zbiornika.
  5. Budowa kanału technologicznego na działce nr ew. 136.

       W/w zadania znajdują się w  końcowym etapie projektowania.

Ponadto w trakcie opracowania jest projekt zagospodarowania strefy wypoczynku przy zbiorniku. Planujemy tu wykonać obiekty małej architektury (altanki, w tym altankę pływająca, pomosty pływające, ławeczki, pergole, stojaki na rowery, kosze uliczne do segregacji odpadów),  urządzić i wyposażyć strefy do rekreacji, wypoczynku i sportu, tj. plac zabaw, skatepark, park trampolin, ścieżkę edukacyjną, siłownie zewnętrzne, pomosty, plażę, kąpielisko, nasadzenia drzew i krzewów.

W najbliższych tygodniach przedstawimy Państwu propozycję planu zagospodarowania strefy wypoczynku. 

Zapraszamy Państwa do składania propozycji odnośnie zagospodarowania strefy wypoczynku wokół zbiornika. Propozycje i uwagi prosimy przesyłać na e-mail: adymel@gminaterespol.pl  lub składać w pokoju nr 2A u pana Andrzej Dymela,  w Urzędzie Gminy Terespol, Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, do dnia 30 czerwca 2023 r.

88,985,904 unikalne wizyty