MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

AWANS DOWÓDCY BIALSKIEGO GARNIZONUDrukuj

  • 13/09/2023 15:20:12

9 września br. w Białej Podlaskiej z okazji Święta Wojsk Lądowych odbyła się uroczysta zbiórka, która również była okazją do oficjalnego pożegnania i podziękowania za służbę dotychczasowemu dowódcy bialskiego garnizonu ppłk Marcinowi Zimnemu.
Ppłk Marcin Zimny został awansowany na Szefa Sztabu w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej. Jego następcą w Białej Podlaskiej został ppłk Łukasz Ogrodowicz.
Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk podziękował panu pułkownikowi za owocną współpracę przy organizacji gminnych uroczystości patriotycznych, kultywowanie i pielęgnowanie pamięci historycznej oraz za działania garnizonu pod jego dowództwem mające na celu nasze bezpieczeństwo.

88,986,222 unikalne wizyty