MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

DOFINANSOWANIE NA REMONT DROGI W KUZAWCEDrukuj

  • 15/09/2023 14:48:23

W dniu 13 września 2023r. Gmina Terespol reprezentowana przez Zastępcę Wójta Gminy Terespol Bogdana Daniluka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Edyty Marudy podpisała z Wojewodą Lubelskim umowę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 r. Dofinansowanie dotyczy Remontu drogi gminnej nr 100783L w miejscowości Kuzawka gm. Terespol od km 0+000,00-0+382,65 i od km 0+000,00-0+292,63.
Kwota dofinansowania wynosi 199 734,82 zł. Remont drogi gminnej obejmuje: wzmocnienie istniejącej konstrukcji, ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz ze zjazdami.

82,426,552 unikalne wizyty