MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OGŁOSZENIEDrukuj

  • 24/10/2023 14:52:51

Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty
Gruntowej we Wsi Murawiec-Żuki
Adres do korespondencji:
Przewodniczący Zarządu Spółki dla Zagospodarowania
Wspólnoty Gruntowej we Wsi Murawiec-Żuki
Murawiec 51, 21-550 Terespol

Murawiec, 23.10.2023 r.

Zapraszam członków Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Murawiec-Żuki na zwyczajne ogólne zebrania członków Spółki, które odbędą się w świetlicy wiejskiej w Murawcu w następujących terminach:

  • I termin – 31 października 2023 r., godz. 17:00
  • II termin – 07 listopada 2023 r., godz. 17:00 (II termin zebrania odbędzie się w przypadku, braku co najmniej połowy liczby członków)

Porządek zebrań:
1. Wybór Przewodniczącego zwyczajnego ogólnego zebrania członków Spółki;
2. Otwarcie zwyczajnego ogólnego zebrania członków Spółki;
3. Stwierdzenie quorum zwyczajnego ogólnego zebrania członków Spółki;
4. Przyjęcie porządku zwyczajnego ogólnego zebrania członków Spółki;
5. Sprawozdanie Zarządu Spółki;
a. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania rachunkowego Spółki;
b. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z działalności;
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu; [ewentualnie rezygnacje, odwołania, uzupełnienia]
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej; [wybór członków Komisji Rewizyjnej]
8. Podjęcie uchwały w sprawie zagospodarowania gruntów Wspólnoty Gruntowej Wsi Murawiec-Żuki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego Spółki, w tym:
a. przeznaczeniu części dochodów Spółki na cele gospodarcze, społeczne i kulturalne;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Murawiec-Żuki; [dostosowanie zapisów do zaleceń Starostwa Powiatowego oraz funkcjonowania Spółki]
11. Sprawy bieżące, wnioski, interpelacje i zapytania;
12. Zakończenie zwyczajnego ogólnego zebrania członków Spółki.

z poważeniem
Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Murawiec-Żuki

90,474,081 unikalne wizyty