MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

SOŁTYSI WYBRANIDrukuj

  • 20/04/2011 11:13:03

Zakończył się cykl zebrań wiejskich, podczas których mieszkańcy poszczególnych sołectw wybierali Sołtysów i Rady Sołeckie w gminie Terespol. W dniu 05.04.2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Koroszczynie odbyło się pierwsze spotkanie z nowowybranymi sołtysami.

Wybory w poszczególnych 25 sołectwach odbyły się na przełomie lutego i marca  br. W większości przypadków mieszkańcy postanowili zaufać osobom, które pełniły te obowiązki w poszczególnych Sołectwach przez ostatnią kadencję. Po raz kolejny  wybrani zostali: Ostapczuk Halina – Kobylany, Naumiuk Roman – Kolonia Dobratycze, Moroz Adam – Kołpin Ogrodniki, Mikitczuk Iwona – Koroszczyn, Kopciuszuk Barbara – Krzyczew, Lubeńczuk Barbara – Kukuryki, Dyczkowski Kazimierz - Kuzawka, Lubeńczuk Jerzy – Lechuty Małe, Krzysztofowicz Ewa –Łęgi, Ejfler Alicja – Łobaczew Duży, Puzaitis Anna – Łobaczew Mały, Łozak Artur – Małaszewicze Duże,  Kuć Marek – Małaszewicze Małe, Harasimiuk Krzysztof - Michalków, Kucharski Ryszard – Neple, Celiński Wiesław – Podolanka, Szkuta Barbara – Polatycze, Krzyżanowski Jan –Samowicze. 

Funkcję sołtysa będą pełnić po raz pierwszy. Są to:  Klebaniuk Krzysztof - Bohukały, Gralak Anna - Lebiedziew, Pietrusik Marek - Lechuty Duże, Chwesiuk Ryszard – Murawiec, Kaliszuk Zbigniew – Starzynka, Woromiej Aldona –Małaszewicze oraz Bednarczyk Andrzej - Zastawek.

 

Gratulacje wszystkim sołtysom złożyli: Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk oraz Przewodniczący Rady Gminy Terespol Mieczysław Romaniuk.  Spotkanie było również okazją do podziękowania za pracę dla osób pełniących funkcję sołtysa w ubiegłej kadencji, którzy nie zostali ponownie wybrani.

D. Wowczeniuk

89,865,634 unikalne wizyty