MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2024 R.Drukuj

  • 22/11/2023 15:03:57

Szanowni Państwo!
Informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Terespol w zakładce Zarządzenia Wójta / Zarządzenia 2023, zamieszczony został projekt budżetu gminy na rok 2024 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz wieloletnią prognozą finansową z objaśnieniami przyjętych wartości i wykazem przedsięwzięć (Zarządzenie Nr 77/23 Wójta Gminy Terespol z dnia 15 listopada 2023 r). https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=349&action=details&document_id=1950624
Wszelkie opinie i uwagi dotyczące planowanego budżetu na 2024 rok proszę kierować do Skarbnika Gminy Edyty Maruda na adres e-mail: emaruda@gminaterespol.pl lub pod numer tel.: (83) 411-20-21, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Terespol do dnia 06.12.2023 r.

Wójt Gminy Terespol
Krzysztof Iwaniuk

86,131,515 unikalne wizyty