MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

KOLEJNE DROGI W GMINIE TERESPOLDrukuj

  • 24/11/2023 08:30:47

Kolejne drogi w Gminie Terespol
z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg


W dniu 16 listopada 2023 r. Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk podpisał z Wojewodą Lubelskim Lechem Sprawką umowy na budowę i rozbudowę dróg gminnych, które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 r.
Dofinansowanie dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:
- Budowa drogi nr 100793 L od km 0+572,50 do km 1+383,50 w miejscowości Łobaczew Mały.

Dofinansowanie RFRD wynosi 892 844,53 zł. Wartość szacunkowa budowy w/w drogi wynosi 1 488 074,22 zł. Zakres robót obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 811 m i szerokości jezdni 2 x 2,5 m.

Budowa drogi nr 100793 L od km 0+572,50 do km 1+383,50 w miejscowości Łobaczew Mały. Rozbudowa drogi do osiedla Zastawek. Dofinansowanie RFRD wynosi 643 175,76 zł. Wartość szacunkowa budowy w/w drogi wynosi 1 071 959,60 zł. Zakres rozbudowy obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 759 m i szerokości jezdni 2 x 2,5 m.

Po przetargach, które Gmina Terespol może ogłosić po 1 stycznia 2024 r., wysokość udziału własnego Gminy Terespol może ulec zmianie.

Termin wykonania inwestycji do 31 grudnia 2024 r.

86,131,322 unikalne wizyty