MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY TERESPOL W 2024 ROKUDrukuj

  • 28/11/2023 13:23:07

Informujemy, że w celu uzyskania korzystnej ceny zakupu energii elektrycznej, Gmina Terespol tak jak w 2020 roku, przystąpiła do Grupy Zakupowej, dla której specjalizująca się w realizacji projektów energetycznych Spółka Voltra przeprowadziła postępowanie przetargowe. Przetarg został podzielony na trzy części i dotyczył zakupu energii elektrycznej na lata: 2024, 2025 i 2026.  

Obecnie wyłoniony został Sprzedawca energii elektrycznej na 2024 r., którą jest: ENERGA OBRÓT S.A.  Gdańsk.  Postępowanie przetargowe na zakup energii w 2025 roku i w 2026 roku zostało unieważnione.  

Dla porównania podajemy obowiązujące i przyszłe ceny zakupu energii elektrycznej dla Gminy Terespol:

- 2023 r.:  cena wynosi  0,2963 zł netto za 1 kWh;

- 2024r.:  cena wynosi 0,7180 zł netto za 1 kWh.

Wzrost w 2024 r. -  prawie 2,5 krotny.

Podane wyżej ceny dotyczą zakupu energii elektrycznej. Do całkowitej ceny energii należy doliczyć koszty dystrybucji, których wzrost zakładany jest na podobnym poziomie, a ustala je, dla naszego regionu, PGE Dystrybucja S.A.

Ceny energii elektrycznej rzutują zwiększeniem kosztów utrzymania bieżącego mienia gminy a także kosztów oświetlenia ulicznego. Koszty oświetlenia ulicznego w 2023 r. wyniosą ok. 160 tys. zł.

Cena energii elektrycznej jest znaczącym składnikiem taryfy za wodę i ścieki, którą Spółce Eko-Bug zatwierdzają Wody Polskie. Cena prądu stanowi  ok. 20 % udział w cenie wody i ok. 14 % udział w cenie ścieków. Koszty energii elektrycznej stanowią również  znaczący udział w kosztach zagospodarowania odpadów komunalnych (przyjmowanych przez Zakład Zagospodarowania Odpadami w Białej Podlaskiej) i w konsekwencji mogą wpłynąć na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niezależnie od powyższego, mając na uwadze informacje,  które pojawiają się w przestrzeni publicznej o wprowadzeniu w 2024 r. ustawowych maksymalnych stawek za energię elektryczną (w tym także dla samorządów), ceny energii elektrycznej wyżej podane mogą ulec zmianie.

86,131,472 unikalne wizyty