MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

NOWY SOŁTYS W LECHUTACH MAŁYCHDrukuj

  • 05/12/2023 11:16:10

NOWY SOŁTYS W LECHUTACH MAŁYCH1 grudnia br. w świetlicy wiejskiej w Koroszczynie odbyło się zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia uzupełniających wyborów Sołtysa. Mandat dotychczasowego Sołtysa Pana Jerzego Lubeńczuka wygasł na skutek śmierci.
Wybory sołtysa przeprowadziła powołana przez zebranie komisja skrutacyjna w składzie: Barbara Jankowska, Grzegorz Miazio, Magdalena Matusiewicz. Wzięło w nich udział 11 osób spośród 52 uprawnionych do głosowania. Na Sołtysa Sołectwa Lechuty Małe został zgłoszony jeden kandydat Pan Jerzy Tarasiuk, który uzyskał 10 głosów poparcia.

Nowym Sołtysem Sołectwa Lechuty Małe został Pan Jerzy Tarasiuk.
Gratulujemy oraz życzymy wielu sukcesów w działalności sołeckiej.

86,131,201 unikalne wizyty