MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

BUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI ŁOBACZEW MAŁYDrukuj

  • 30/01/2024 12:28:15

Budowa drogi nr 100793L od km 0+572,50 do km 1+383,50 w miejscowości Łobaczew Mały

BUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI ŁOBACZEW MAŁYW dniu 29 stycznia 2024 r. została zawarta umowa na realizację zadania pn: Budowa drogi nr 100793L od km 0+572,50 do km 1+383,50 w miejscowości Łobaczew Mały, którego Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „Tre-DROM” Sp. z o. o. z Białej Podlaskiej.  Wykonawca wyłoniony został w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego za kwotę  1 363 863,19 zł. Termin wykonania w ciągu dziesięciu miesięcy od dnia podpisania umowy.

Gmina Terespol na realizację tego zadania uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024 w wysokości 60 %  wartości inwestycji. Gmina Terespol z własnych środków budżetowych finansuje 40 % wartości zamówienia oraz ponosi koszty nadzoru inwestorskiego.

Przedmiot umowy obejmuje budowę odcinka drogi gminnej nr 100793L  o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5 m, od skrzyżowania ul. Pięknej z ul. Spółdzielczą do drogi 100787L przy krzyżach.

86,132,253 unikalne wizyty