MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY APTEK W POWIECIE BIALSKIMDrukuj

  • 07/02/2024 13:04:45

Nowe przepisy dot. dyżurowania aptek w dzień wolny od pracy oraz w porze nocnej.

Informujemy, że po zmianie przepisów jakie weszły w życie 1 stycznia 2024 r. Powiat Bialski nie będzie ustalał dyżurów pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa farmaceutycznego w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2024 r. rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych znajdujących się na terenie powiatu winien być dostosowany do potrzeb ludności tego powiatu i pozwala na realizację przez te apteki zadań określonych w art. 87 ust. 2 (przyp. zadań aptek ogólnodostępnych), w szczególności przez pełnienie dyżurów w dzień wolny od pracy oraz dyżurów w porze nocnej, z wyłączeniem powiatu mającego swoją siedzibę w sąsiadującym mieście na prawach powiatu (tzw. powiatów obwarzankowych).

Wyłączenie to uzasadniono względami praktycznymi. Stwierdzono, że dostępność komunikacyjna miasta na prawach powiatu jest lepsza, zatem społeczeństwo w łatwiejszy sposób może skorzystać z usług apteki ogólnodostępnej znajdującej się na terenie miasta na prawach powiatu, niż w ramach „powiatu obwarzankowego”.

Powiat Bialski jako powiat mający swoją siedzibę w Białej Podlaskiej, czyli sąsiadującym mieście na prawach powiatu jest wyłączony ze stosowania powyższej regulacji.

Mieszkańcy Powiatu Bialskiego mogą korzystać z usług farmaceutycznych w całodobowej aptece działającej na terenie Białej Podlaskiej, tj. Apteka ,,Nasze Apteki” przy ul. Sidorskiej 2K (SAS), tel. 83 3432524, e mail: bialapodlaska.sidorska@drmax.com.pl.

Informacja o godzinach otwarcia aptek jest powszechnie dostępna w Internecie, w tym w publicznie dostępnym rejestrze aptek https://rejestry.ezdrowie.gov.pl/ra/search/public.

Komunikat Starosty Bialskiego dyżurowania aptek w dzień wolny od pracy oraz w porze nocnej – skan pdf

86,131,988 unikalne wizyty