MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

INFORMACJADrukuj

  • 12/02/2024 11:25:29

Wójt Gminy Terespol ogłasza ostateczny wynik otwartego konkursu projektów na wsparcie realizacji zadania własnego Gminy Terespol z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku.
Informuję, że w otwartym konkursie ofert dotyczącym zadań z zakresu rozwoju sportu w 2024 r. w przewidzianym terminie wpłynęły 2 oferty, z czego 1 oferta spełniała wszystkie wymogi formalne i merytoryczne przyjęte w ogłoszonym konkursie.
Środki finansowe przeznaczone na wsparcie realizacji zadania z zakresu sportu w roku 2024 wynoszą 160 000,00 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) i znajdują pokrycie w budżecie Gminy Terespol na 2024 r.
Wyniki otwartego konkursu projektów na wparcie realizacji zadania własnego Gminy Terespol z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku.

Zarządzenie Nr 12/24 Wójta Gminy Terespol z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu projektów na wsparcie realizacji zadania własnego Gminy Terespol z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku

86,130,762 unikalne wizyty