MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

PRZEKAZANIE NOWEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGODrukuj

  • 12/02/2024 14:55:35

PRZEKAZANIE NOWEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koroszczynie

10 lutego br., przy pomniku Niepodległości w Koroszczynie odbyło się oficjalne przekazanie i poświęcenie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Koroszczyn. W uroczystości udział wziął m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w latach 2020 – 2023, Zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Sebastian Skuza, kapelani ks. kan. Mirosław Krupski i ks. Sławomir Harasimiuk, przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Romaniuk, wójt gminy Krzysztof Iwaniuk, zastępca wójta Bogdan Daniluk, sekretarz gminy Danuta Wowczeniuk, radna Powiatu Bialskiego Elżbieta Iwaniuk, dowódca JRG PSP w Małaszewiczach Szymon Semeniuk, przedstawiciele pozostałych jednostek OSP z terenu gminy, radny Janusz Semeniuk, sołtys wsi Mirosław Jankowski, KGW Koroszczyn oraz mieszkańcy.
Podczas uroczystości, druhowie wręczyli upominki i podziękowania osobom, które przyczyniły się do zakupu nowego samochodu. Po uroczystym poświęceniu, odbyła się prezentacja pojazdu.
Samochód został sfinansowany z udziałem środków budżetu państwa i gminy Terespol. 18 lipca 2023r. Wójt Gminy Terespol zwrócił się z prośbą do Wojewody Lubelskiego o wystąpienie do Ministra Finansów z wnioskiem o zwiększenie z rezerwy celowej budżetu państwa wydatków budżetu o kwotę 750 000,00 zł dla Gminy Terespol na zakup nowego średniego 4x4 samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koroszczynie. Decyzją z dnia 04.08.2023 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2023 z upoważnienia Ministra Finansów Sekretarz Stanu Sebastian Skuza wprowadził do budżetu środki w wysokości 750 000 zł z przeznaczeniem dla Gminy Terespol na zakup wnioskowanego samochodu. Uchwałą nr XXIX/294/23 Rada Gmina Terespol w dniu 9 sierpnia 2023r. również zabezpieczyła w budżecie gminy 750 000 zł jako wymagany wkład własny. 23 sierpnia 2023r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się uroczyste podpisanie Umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w roku 2023 na dofinansowanie w/w zadania. W dniu 1 września 2023 r. ogłoszono przetarg na dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Koroszczynie. 19 października 2023 r. podpisano umowę na dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Koroszczynie z firmą Stolarczyk Mirosław Technologia Pożarnicza Kielce, za kwotę 1 459 887,00 zł.
Ostatecznie zakup samochodu został zrealizowany za kwotę 1 459 887, 00 zł z dotacją Wojewody Lubelskiego w kwocie 729 943,50 zł i dotacją Gminy Terespol w kwocie 729 943,50 zł.
OSP Koroszczyn położona jest pomiędzy WOC Małaszewicze, suchym portem i terminalem Koroszczyn w odległości ok. 4 km. Samochód ratowniczo-gaśniczy jest dla jednostki najistotniejszym wyposażeniem mającym wpływ na jej skuteczność działań oraz możliwości operacyjne. Obecny pojazd należący do OSP Koroszczyn to wysłużony 40 letni samochód, który ze względu na swój wiek coraz trudniej utrzymać w pełnej gotowości. Ustępuje on również nowszym pojazdom ze względów technologicznych co wpływa na mniej efektywną możliwość niesienia pomocy. Zakupiony samochód przyczyni się do znacznego wzrostu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy i gmin sąsiednich poprzez możliwość udzielania szybszej i bardziej skutecznej pomocy w przypadku pożarów, zdarzeń drogowych, usuwania skutków miejscowych zagrożeń lub innych zdarzeń losowych. Realizacja projektu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w gminie Terespol zarówno mieszkańców, ich mienia jak i całego dziedzictwa przyrodniczego.

Galeria zdjęć:

86,133,201 unikalne wizyty