MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

BĘDZIE BOISKO W KOROSZCZYNIE!Drukuj

  • 10/05/2011 12:14:33

W dniu 5 maja 2011 r. została zawarta umowa, pomiędzy Gminą Terespol, a Samorządem Województwa Lubelskiego, o przyznanie pomocy, na realizację operacji pn;. „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Nadbużańskim Szlaku Rowerowym w Koroszczynie”.

Projekt obejmuje: wykonanie boiska do gry w piłkę nożną i siatkową z naturalnej trawy,  plac zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie terenów zieleni  przy ul. Spacerowej.

Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu osi 4 „LEADER”, działania 4.1.3 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Zadanie będzie wykonane w roku bieżącym. W dniu 5 maja został ogłoszony przetarg nieograniczony, otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 czerwca 2011r., a termin wykonania robót został określony do dnia 15.10.2011 r.

86,130,400 unikalne wizyty