MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

GŁÓWNYM ZAPYLACZEM ROÅšLIN UPRAWNYCH JEST PSZCZOŁA MIODNADrukuj

  • 11/05/2011 10:46:48

UWAGA  OGRODNICY  I  ROLNICY !!!

 GŁóWNYM  ZAPYLACZEM ROÅšLIN  UPRAWNYCH  JEST

PSZCZOŁA  MIODNA

 Należy więc pamiętać, że stosując niewłaściwie chemiczne środki ochrony roślin powodujemy masowe niszczenie tych owadów, zatrucie zwierząt gospodarskich i ogólne skażenie otaczającego nas środowiska. Aby tego uniknąć należy przy wykonywaniu chemicznych zabiegów ochrony roślin przestrzegać następujących zasad:

  • Zabieg chemiczny wykonywać zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie -instrukcji stosowania środka ochrony roślin oraz komunikatami wydanymi przez służbę ochrony roślin.
  • Należy ściśle przestrzegać okresu prewencji dla pszczół.
  • Nie wolno środkami ochrony roślin trującymi dla pszczół opryskiwać roślin kwitnących jak również wydzielających nektar - oblatywanych przez pszczoły oraz roślin wśród, których lub pod którymi znajdują się kwitnące rośliny.
  • Po kwitnieniu plantacji zabiegi ochrony roślin można stosować z chwilą całkowitego opadnięcia płatków kwiatowych.
  • Przed przystąpieniem do zabiegu, z użyciem chemicznego środka ochrony roślin, usunąć wszystkie kwitnące chwasty w uprawie.
  • W przypadku stosowania środków ochrony roślin trujących dla pszczół, na uprawach sąsiadujących z kwitnącymi roślinami, należy zabiegi na chronionej plantacji prowadzić w takiej odległości od brzegu pola, aby sąsiadujące kwitnące rośliny były poza zasięgiem stosowanego środka ochrony roślin.
  • Nie należy wykonywać zabiegów ochrony roślin przy silnym wietrze, który może spowodować przenoszenie cieczy roboczej na dalekie odległości.

Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin.

 

KIEROWNIK DELEGATURY 

mgr inż. Ireneusz Maziarz

77,676,577 unikalne wizyty