MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OGŁOSZENIEDrukuj

  • 28/05/2024 11:53:44

Wójt Gminy Terespol dokonuje zmiany w treści „Ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości, stanowiących własność gminy Terespol” zamieszczonego w dniu 16 maja 2024 r. poprzez wykreślenie błędnie wpisanej działki numer 907 w ostatniej pozycji w kolumnie „Nr działki/obrębu/powierzchnia (ha)”. Przedmiotowa działka została już wpisana w tej samej kolumnie w pierwszej pozycji.

W związku z powyższym podaje się ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości, stanowiących własność gminy Terespol, uwzględniając powyższy zapis.

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Terespol podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na:
1. stronie internetowej Gminy Terespol www.gminaterespol.pl w zakładce „Przetargi”;
2. stronie BIP Urzędu Gminy Terespol https://ugterespol.bip.lubelskie.pl w „Przetargi i ogłoszenia / Przetargi (nieruchomości i inne) / Ogłoszenie o przetargu / data ogłoszenia: 2022-05-16”;
3. tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Terespol, Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1.

Krzysztof Iwaniuk
Wójt Gminy Terespol

89,866,991 unikalne wizyty