MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ORGANIZACJA DYŻURU WAKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACHDrukuj

  • 10/06/2024 11:15:45

Organizacja dyżuru wakacyjnego w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Terespol w roku szkolnym 2023/2024

Wójt Gminy Terespol informuje, że w okresie wakacyjnym w roku szkolnym 2023/2024 w Gminie Terespol opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach, będzie organizowana w następujących terminach:
- od 01 do 26 lipca 2024 r. w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach;
- od 05 do 31 sierpnia 2024 r. w przedszkolu przy Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach.
Wnioski zgłoszeniowe należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do placówki, dyżurem której rodzic lub opiekun jest zainteresowany w terminie od 5 czerwca 2024 r. do 12 czerwca 2024 r. Rodzic zainteresowany korzystaniem przez dziecko z opieki w trakcie dyżurowania kilku placówek, winien złożyć wnioski do każdej z nich odrębnie.
W załączeniu:
- Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny
- Oświadczenie rodzica / opiekuna
- Zasady organizacji dyżuru

89,867,631 unikalne wizyty