MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO I ZMIANY W GMINNEJ OŚWIACIEDrukuj

  • 01/07/2024 14:12:07

21 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I-VII oraz pożegnanie uczniów klas VIII, którzy we wrześniu rozpoczną kolejny etap kształcenia w szkole średniej. Podczas uroczystego apelu absolwenci szkół odebrali świadectwa, dyplomy, nagrody za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe. Uczniowie, którzy zdobyli najwyższe wyniki w nauce w roku szkolnym 2023/2024 otrzymali od Wójta Gminy Terespol Krzysztofa Iwaniuka listy gratulacyjne oraz nagrody rzeczowe.
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach
1. Niczyporuk Maciej, klasa VI – średnia ocen 5,46
2. Syliwoniuk Dominik, klasa V - średnia ocen 5,23
3. Janiszek Patryk, klasa VI – średnia ocen 5,23
4. Niczyporuk Michał, klasa IV – średnia ocen 5,17
Szkoła Podstawowa im. J. U. Niemcewicza w Neplach
1. Alicja Powierza, klasa IV - średnia ocen 5,17
2. Aleksandra Wakulewicz, klasa IV - średnia ocen 5,17
3. Łukasz Bielecki, klasa VIII - średnia ocen 5,11
4. Oliwia Siluk, klasa V - średnia ocen 5,08
Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach
1. Grom Weronika, klasa VII - średnia ocen 5,50
2. Grom Jakub, klasa IV - średnia ocen 5,42
3. Szelest Jan, klasa IV - średnia ocen 5,42
4. Mroczek Zofia, klasa IV - średnia ocen 5,33
Dzień ten zapisze się na kartach historii Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach. Pani Mariola Borodziuk po 25 latach pracy na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach, na własny wniosek zmienia ścieżkę kariery zawodowej na nauczyciela tej placówki.
Pani Mariola Borodziuk swoją pracą dała dowód niezwykłego zaangażowania, profesjonalizmu i troski o dobro uczniów. Pod jej kierownictwem szkoła stała się placówką cieszącą się dużym uznaniem i zaufaniem rodziców.
Były podziękowania, życzenia zdrowia, satysfakcji z dalszej pracy pedagogicznej i łzy wzruszenia.
Z dniem 1 lipca 2024 r. pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk powierzył Pani Agacie Zajko – nauczycielowi szkoły, która niestety z ważnych powodów osobistych złożyła rezygnację. Do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności pełniącej obowiązki dyrektora wyznaczono Panią Beatę Kołodziejczyk.
Z dniem 1 lipca br. Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk powierzył Pani Beacie Kołodziejczyk – nauczycielowi szkoły pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach. Do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności pełniącej obowiązki dyrektora wyznaczono Panią Agnieszkę Haponik.
W Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach dzień ten był również wyjątkowy nie tylko ze względu na zakończenie nauki, ale również w związku z uroczystym pożegnaniem nauczycieli odchodzących na emeryturę.
Pani Danuta Płotnicka oraz Pani Elżbieta Kijuk przez wiele lat pracy w szkole były wzorem dla swoich uczniów, przekazując im wiedzę i umiejętności, ale także kształtując ich charaktery i wartości.
W imieniu całej społeczności Gminy Terespol pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz zaangażowanie w rozwój Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach.
Za wieloletnią pracę, poświęcenie i zaangażowanie serdecznie dziękujemy. Życzymy dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności na zasłużonej emeryturze.
Link do zdjęć:

90,775,679 unikalne wizyty