MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY TERESPOL NA LATA 2024 - 2030Drukuj

  • 03/07/2024 14:46:40

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TERESPOL

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278) Wójt Gminy Terespol zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Terespol na lata 2024-2030.

Gminny Program Rewitalizacji został opracowany dla obszaru rewitalizacji wyznaczonym w drodze uchwały nr XXIII/231/22 Rady Gminy Terespol z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Terespol (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2022 r. poz. 4218).

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od 9 lipca 2024 r. do 16 sierpnia 2024 r. w następujących formach:

  1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

 - drogą elektroniczną na adres e-mail: mgarbatiuk@gminaterespol.pl;

 - drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21-540 Małaszewicze, z dopiskiem „Rewitalizacja”;

 - bezpośrednio do Urzędu Gminy Terespol Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21-540 Małaszewicze w pokoju nr 8 w godzinach pracy urzędu.

  1. Zbieranie uwag ustnych w siedzibie Urzędu Gminy Terespol Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21-540 Małaszewicze w pokoju nr 8.
  2. Otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 23 lipca 2024 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21-540 Małaszewicze w pok. nr 32 II piętro.

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony raport, który będzie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Terespol https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/.

Włącz się w prace nad rewitalizacją!

                                                                                               Wójt Gminy Terespol

                                                                                               Krzysztof Iwaniuk

90,776,377 unikalne wizyty