MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Internet - roboty uzupełniająceDrukuj

  • 14/07/2008 07:58:36
Pragniemy poinformować Mieszkańców Gminy Terespol, iż zostały uruchomione dodatkowe punkty dostępu do szerokopasmowej sieci bezprzewodowej w Miejscowaściach Małaszewicze, Małaszewicze Duże, Koroszczyn, Kobylany osoby objęte zasięgiem chcące korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu zapraszamy do zarejestrowania się w terminie do 31 lipca 2008r. Wzór formularza „Karty Rejestracyjnej” należy wypełnić i złożyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Koroszczynie lub w Urzędzie Gminy w Terespolu. Osoby które nie dopełnią tego obowiązku zostaną odłączone od sieci do czasu złożenia stosownego formularza.


77,688,980 unikalne wizyty