MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Przetarg ustny VW PassatDrukuj

  • 10/06/2011 13:16:53
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Terespol ogłasza I przetarg ustny nieograniczonyna zbycie samochodu osobowego marki Volkswagen Passat Limousine 1.8T, nr rejestracyjny: LBI T399, rok produkcji: 2002, nr nadwozia/podwozia: WVWZZZ3BZ3P206501, pojemność silnika: 1780 cm3, przebieg: ≈270620 km, kolor: granatowy metalik. Posiada komplet opon zimowych. Cena wywoławcza samochodu przeznaczonego do sprzedaży wynosi  10400 zł. (słownie: dziesięć tysięcy czterysta złotych brutto). Wysokość wadium 500,00 zł. Wysokość postąpienia 100 zł.
Przetarg odbędzie się 28 czerwca 2011 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Terespol ul. Wojska Polskiego 47 - pokój nr 5.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wyżej wymienionej wysokości gotówką w kasie Urzędu Gminy Terespol najpóźniej w dniu 24.06.2011 r. do godz. 15.30 lub na konto Banku PKO BP S.A. Oddział w Białej Podlaskiej Nr 37 10201260 0000 0102 0014 0525 tak, aby było na rachunku najpóźniej w dniu 24.06.2011 r. przed godz. 24.00.
Dowód wpłacania wadium należy przedłożyć w dniu przetargu komisji przetargowej. Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się w Kasie Urzędu Gminy bezpośrednio po przetargu.
Wpłacone wadium w przypadku wygrania przetargu zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu. W przypadku wygrania przetargu i nie wpłacenia wylicytowanej kwoty za samochód przed podpisaniem umowy kupna – sprzedaży powoduje przepadek wadium. Wylicytowaną kwotę za samochód należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Terespol najpóźniej w dniu 30.06.2011 r. do godz. 15.30 lub tak, aby było na rachunku najpóźniej w dniu do 30.06.2011 r. przed godz. 24.00
Umowa kupna – sprzedaży podpisana będzie w terminie do 1.07.2011.
Wójt może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Samochód będzie udostępniony do oglądania na terenie Spółki EKO-BUG w Kobylanach    ul. Słoneczna 7,  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel.(083) 376 12 20.
Z projektem umowy kupna – sprzedaży można zapoznać się w sekretariacie Urzędu Gminy Terespol ul. Wojska Polskiego 47, oraz uzyskać inne informacje na temat samochodu
i warunków jego nabycia. Informacji udziela Tomasz Daniluk, tel. (83) 376 12 17 lub (83) 376 12 20.
Passat
Passat
Passat
Passat
Passat
Passat
84,191,936 unikalne wizyty