MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Podział miasta i gminy dokończonyDrukuj

  • 29/06/2011 14:29:48
PODZIAŁ
miasta i gminy dokończony

Aż 19 lat potrzebowały władze miasta, aby uregulować sprawy majątkowe pomiędzy gminą a miastem Terespol. 27 czerwca został zawarty akt notarialny, zgodnie z którym gmina pozyskała pozostałe 25%   udziału w dotychczasowej siedzibie Urzędu Gminy oraz własność 6 innych działek na terenie gminy za kwotę 105.469,00 (sto pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) zł. Gmina przekazała wszystkie swoje prawa współwłasności na terenie miasta, łącznie 21 działek o wartości 294.003,50 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzy 50/100) zł. Dodatkowo zawarte zostało porozumienie, w ramach którego gmina pomoże miastu wyremontować pozostałą część ulicy Fortecznej oraz odcinka drogi gminnej od Łobaczewa w kierunku Koroszczyna.

Oba te odcinki uzyskają nawierzchnię asfaltową do 15 września. Gmina przekaże miastu na ten cel 70 tys. zł.

77,630,196 unikalne wizyty