MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Z językiem śmielej i Ty możesz podbić EuropęDrukuj

  • 25/08/2008 12:56:08


Images: news   Images: news


W dniu 03 lipca 2008 roku w Lublinie została podpisana umowa umowę o dofinansowanie projektu pt. "Z językiem śmielej i Ty możesz podbić Europę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Kultury w Koroszczynie a Samorządem Województwa Lubelskiego Wartość dofinansowania wynosi 37 376 PLN.Projekt będzie realizowany w ramach działania 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu zaplanowana jest w okresie od sierpnia 2008 roku do czerwca 2009 roku. W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

  1. kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym,
  2. warsztaty aktywizująco - motywacyjne z psychologiem,
  3. indywidualne doradztwo zawodowe.

Projekt jest skierowany do osób nieaktywnych zawodowo mieszkających na terenie Gminy Terespol. Ma na celu pobudzić aktywność mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia. Ponadto celem jest zwiększenie poczucia własnej wartości oraz motywacji do dalszego kształcenia, nabycie umiejętności efektywnego poszukiwania pracy na rynku pracy w zawodach pozarolniczych oraz nabycie nowych kwalifikacji w zakresie języka angielskiego. Wsparciem zostanie objęta 20 osobowa grupa mieszkańców Gminy Terespol. Zajęcia będą się odbywały w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Koroszczynie ul. Piłsudskiego 40, 21-550 Terespol, gdzie również znajduje się biuro projektu.

Projekt „Z językiem śmielej i Ty możesz podbić Europę” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

77,826,778 unikalne wizyty