MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Z PRAC RADY GMINY TERESPOLDrukuj

  • 29/08/2011 14:10:52

Z PRAC RADY GMINY TERESPOL

Sesja Rady Gminy Terespol

6 lipca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Koroszczynie odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Terespol podczas, której Radni podjęli następujące uchwały:

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.,

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu,

- w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, za pierwsze półrocze roku budżetowego,

- w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2012-2015.

Kolejna IX Sesja Rady Gminy Terespol, odbyła się w dniu 12 sierpnia br., której przewodniczył Pan Mieczysław Romaniuk.

W pierwszej części posiedzenia wysłuchano Sekretarza Gminy Pana Bogdana Daniluka, który przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności obejmujące zadania inwestycyjne realizowane na terenie gminy. Następnie Radni Gminy zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Terespol, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku do której nie wniesiono uwag.

W kolejnej części posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:

- w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.,

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubelskiego,

- w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, części drogi nr 100820L z jednoczesnym wyłączeniem tej części z użytkowania oraz ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej nr. 100820L, w sprawie nadania nazw ulic we wsi Kobylany.

Po wcześniejszych konsultacjach nazw ulic z mieszkańcami miejscowości Kobylany, po zapoznaniu się z ich propozycjami, nadane zostały podczas posiedzenia następujące nazwy ulic:

- Modrzewiowa dla drogi położonej w Kobylanach zapisanej w ewidencji gruntów pod numerami działek: 422/1, 421/1, 420/1, 419/1, 418/1, 417/1, 416/1, 415/1, 414/1, 413/1, 412/1, 411/4, 410/1, 448/3.

- Åšwierkowa dla drogi położonej w Kobylanach zapisanej w ewidencji gruntów pod numerami działek: 412/3, 413/3, 414/3, 415/2 oraz część działki 411/1.

-Sosnowa dla drogi położonej w miejscowości Kobylany zapisanej w ewidencji gruntów pod numerami działek: 243, 222/1, 235/1, 236/1, 237/1, 238/1, 239/1, 240/1, 242/1, 232/1, 410/1, 412/5 oraz część działki 411/1.

Zapraszamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, które są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.terespol.netbip.pl w zakładce Prawo lokalne, jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

M. Szymańska

Nowe nazwy ulic

 

6 lipca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Koroszczynie odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Terespol podczas, której Radni podjęli następujące uchwały:

· w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.,

· w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu,

· w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu

finansowego instytucji kultury, za pierwsze półrocze roku budżetowego,

· w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2012-2015.

Kolejna IX Sesja Rady Gminy Terespol, odbyła się w dniu 12 sierpnia br., której przewodniczył Pan Mieczysław Romaniuk.

W pierwszej części posiedzenia wysłuchano Sekretarza Gminy Pana Bogdana Daniluka, który przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności obejmujące zadania inwestycyjne realizowane na terenie gminy. Następnie Radni Gminy zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Terespol, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku do której nie wniesiono uwag.

W kolejnej części posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.,

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubelskiego,

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, części drogi nr 100820L z jednoczesnym wyłączeniem tej części z użytkowania oraz ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej nr. 100820L, w sprawie nadania nazw ulic we wsi Kobylany.

Po wcześniejszych konsultacjach nazw ulic z mieszkańcami miejscowości Kobylany,

po zapoznaniu się z ich propozycjami, nadane zostały podczas posiedzenia następujące

nazwy ulic:

- Modrzewiowa dla drogi położonej w Kobylanach zapisanej w ewidencji gruntów pod numerami

działek: 422/1, 421/1, 420/1, 419/1, 418/1, 417/1, 416/1, 415/1, 414/1, 413/1, 412/1, 411/4, 410/1, 448/3.

- Åšwierkowa dla drogi położonej w Kobylanach zapisanej w ewidencji gruntów pod numerami

działek: 412/3, 413/3, 414/3, 415/2 oraz część działki 411/1.

-Sosnowa dla drogi położonej w miejscowości Kobylany zapisanej w ewidencji gruntów pod

numerami działek: 243, 222/1, 235/1, 236/1, 237/1, 238/1, 239/1, 240/1, 242/1, 232/1, 410/1, 412/5 oraz część działki 411/1.

Zapraszamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał. Dostępne są w Biuletynie

Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.terespol.netbip.pl w zakładce Prawo lokalne, jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

M. Szymańska

86,331,148 unikalne wizyty