MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

POWIATOWE ÅšWIĘTO EDUKACJI W MAŁASZEWICZACHDrukuj

  • 13/10/2011 15:31:11

W dniu 12.10.2011r w Zespole Szkół im .Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach obchodzono Powiatowe Åšwięto Edukacji Narodowej z udziałem władz samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. sprawowaną przez proboszcza parafii św Katarzyny w Małaszewiczach ks Krzysztofa Pawłowskiego.
Następnym punktem programu było otwarcie najnowszej inwestycji na terenie Małaszewicz internatu przeznaczonego dla uczniów Zespołu Szkół im .Wł.St.Reymonta . Przecięcia wstęgi oraz uroczystego otwarcia dokonali: starosta bialski Tadeusz Łazowski, sekretarz gminy Terespol Bogdan Daniluk, wykonawca Andrzej Tarasiuk firma „FHU Monter „ oraz ks proboszcz miejscowej parafii. Po poświęceniu obiektu wszyscy zebrani mogli zwiedzić budynek, w którym  przygotowano miejsca dla 38 uczniów.
Po otwarciu internatu wszyscy zebrani udali się do szkoły, gdzie odbyła się dalsza część święta wszystkich pracowników oświaty . Uroczystość była okazją do przekazania wielu ciepłych słów pod adresem wszystkich pracowników zatrudnionych w szkołach powiatu bialskiego. Również w tym dniu pracownikom oświaty przyznano nagrody starosty i wójta gminy Terespol oraz nagrody dyrektorów szkół.  Uroczystość miała w tym roku szczególny charakter, gdyż dyrektor  Zespołu Szkół im .Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach
Mieczysław Romaniuk, w uznaniu zasług w kształtowaniu i przygotowaniu młodzieży do pracy w służbach mundurowych., otrzymał medal „Z sercem do żołnierza” nadany przez dowódcę Åšląskiego Okręgu Wojskowego  gen. dyw. Zbigniewa Smoka. Uroczystość zakończyła część artystyczna  w wykonaniu uczniów.

Galeria zdjęć

84,264,800 unikalne wizyty