MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

GMINA TERESPOL CIĄGLE WYSOKO W RANKINGUDrukuj

  • 19/10/2011 12:53:39

W ostatnim numerze Wspólnoty (42/1048) został opublikowany Ranking „ Inwestycje infrastrukturalne 2008 – 2010” pokazujący  jak samorządy Rzeczpospolitej realizowały inwestycje skierowane na rozwój infrastruktury technicznej, która to ma bezpośredni związek z warunkami stwarzanymi dla rozwoju gospodarczego na terenie danej gminy.
Metoda obliczania wskaźników rankingu inwestycyjnego jest od lat taka sama. Pod uwagę są brane tylko inwestycje samorządowe skierowane na rozwój infrastruktury technicznej i koncentrują się w trzech działach:
•    Transport ( przede wszystkim remonty i budowa dróg oraz tabor związany z lokalnym transportem),
•    Gospodarka komunalna (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, oświetlenie itp.),
•    Gospodarka mieszkaniowe.

Przy opracowywaniu wyników pod uwagę są brane wydatki wyrażone w cenach stałych z 2010 roku , w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczone jako średnia ostatnich lat 2008 – 2010. Od kilku lat zestawienie wszystkich wydatków jest uzupełniane zestawieniem wydatków sfinansowanych ze środków własnych – to znaczy bez dotacji inwestycyjnych, w związku z pojawiającymi się głosami, że o prawdziwej aktywności władz lokalnych świadczą inwestycje sfinansowane ze środków własnych, a nie takie, w których jedyny wysiłek polegał na wywalczeniu dotacji.
Gmina Terespol na 1576 samorządów wiejskich znalazła się na 39 miejscu , co ciekawe, że jeżeli weźmiemy poniesione wydatki bez uzyskanych dotacji w latach 2008 – 2010 to gmina zajmuję pozycję jeszcze wyższą bo 36.
Bardzo dobrą informacją wynikająca z rankingu, a świadczącą  o właściwym zarzadzaniu i dobrej kondycji samorządu  jest też fakt, że gmina wiejska Terespol od 2001 roku  mieści się w 100 samorządów wiejskich najlepiej inwestujących w infrastrukturę techniczną.

82,118,870 unikalne wizyty