MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

EUROPEJSKI KONGRES GMIN WIEJSKICHDrukuj

  • 25/10/2011 15:19:54

Ponad 1000 uczestników z Polski i Unii Europejskiej - wójtów, burmistrzów, przewodniczących rad polskich gmin, przedstawicieli Komitetu Regionów, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych organizacji samorządowych krajów UE wzięło udział w Europejskim  Kongresie Gmin Wiejskich- największym spotkaniu samorządowym w 2011 roku, w trakcie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej który odbył się w Warszawie w  dniach 19-20 października 2011 r.
W Kongresie uczestniczył Wójt Gminy Terespol, a zarazem Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP Krzysztof Iwaniuk oraz Przewodniczący Rady Gminy Terespol Mieczysław Romaniuk.
Pierwszy dzień Kongresu poświęcony był tematyce związanej z działaniami i rozwiązywaniem problemów gmin wiejskich z perspektywy krajowej.
Odbyły się w tym dniu trzy debaty dotyczące m.in. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz finansowania gmin wiejskich.
Debatę „Finansowanie gmin wiejskich”  prowadził  Krzysztof Iwaniuk.
Drugiego dnia w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki  uczestnicy Kongresu dyskutowali o kształcie polityki spójności na obszarach wiejskich po 2013 roku.
Kongres zakończył się przyjęciem tzw. „DEKLARACJI WARSZAWSKIEJ" o roli polityki spójności w rozwoju obszarów wiejskich.
Więcej informacji na temat Kongresu można uzyskać na stronie  internetowej Związku Gmin Wiejskich RP  www.zgwrp.org.pl na której została zamieszczona treść „DEKLARACJI WARSZAWSKIEJ” oraz  stanowiska:
•    w sprawie prowadzenia zadań oświatowych,
•    w sprawie rozwoju obszarów wiejskich po 2013 r.
W artykule wykorzystano materiały opublikowane na stronie internetowej przez ZGW RP.


77,676,929 unikalne wizyty