MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

PASUJĘ CIĘ NA UCZNIA…Drukuj

  • 28/10/2011 13:53:58

W dniu 28.10.2011 r. w Zespole Szkół im.Orła Białego w Kobylanach odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas I Szkoły Podstawowej i klas I Gimnazjum. Do ślubowania przystąpiło 18 dzieci ze Szkoły  Podstawowej i 51 uczniów z Gimnazjum. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie „Na sztandar”, po czym Dyrektor Bożena Konieczka  przystąpiła do pasowania każdego dziecka słowami: ”Pasuję Cię na ucznia  Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach”. Teraz głos zabrały dzieci, które z właściwym sobie dziecięcym wdziękiem przedstawiły króciutką część artystyczną. Życzenia i gratulacje uczniom złożył obecny na uroczystości Pan Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, który wręczył małe upominki: pierwszakom plecaki, a gimnazjalistom – długopisy. Rodzice przygotowali przepiękny tort i wręczyli go na ręce Pani Dyrektor razem ze słowami podziękowań za pracę i przygotowanie święta.

86,330,400 unikalne wizyty