MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

REMONTY I PRZEBUDOWY DRÓG...Drukuj

  • 04/11/2011 09:18:50

1. Przebudowa przepustu w km 0+806 drogi powiatowej Nr 1044L Pratulin – Łęgi. Inwestycja realizowana jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe  Beton-Kraft Biała Podlaska. Koszt inwestycji: 149 046,00 zł.

 

 

 

2. Trwa remont drogi powiatowej Nr 1053L Zastawek – Kolonia Kopytów - odcinek od 0 + 024 km do 0 + 514 km o długości 0,490km. Inwestorem w/w inwestycji jest Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Transbet  Biała Podlaska. Koszt inwestycji: 65 493,40 zł. Gmina Terespol udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu na realizacje przedsięwzięcia w wysokości 45 000 zł.

 

3. Została wykonana przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 816 Terespol – Włodawa – Zosin w m. Lebiedziew na długości 2,781 km.Wykonawcą robót jest PRD S.A. Biała Podlaska. Koszt inwestycji wyniósł 1 865 936,40 zł. Gmina Terespol udzieliła pomocy finansowej  dla Województwa lubelskiego na realizację tego zadania w wysokości 1 002 000 zł.


77,819,252 unikalne wizyty