MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

PROJEKT "ZBUDUJ PRZYSZŁOŚĆ"Drukuj

  • 09/11/2011 14:02:16

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Okres realizacji projektu: od 1 października 2011 do 31 grudnia 2012 roku

Obszar realizacji: województwo lubelskie

Cel projektu: dostosowanie działalności 6 MÅšP z terenu powiatu bialskiego i łęczyńskiego do potrzeb lokalnego rynku, poprzez szkolenia wspomagające zmianę profilu przedsiębiorstwa, do końca grudnia 2012 roku.

Udział w projekcie może wziąć przedsiębiorstwo które:
· spełnia kryteria  małego lub średniego zgodnie z definicją,
· prowadzi działalność gospodarczą na terenie powiatu bialskiego lub Łęczyńskiego,
· nie korzystało ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 POKL,
· nie przekroczyło limitu pomocy publicznej przeznaczonej dla przedsiębiorstwa,
· nie znajduje się w trudnej sytuacji,
· nie należy do sektora górnictwa węgla.

Do uczestnictwa w szkoleniach zapraszamy właścicieli i kadrę zarządzającą oraz pracowników MÅšP.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne - objęte regułami pomocy publicznej, pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  z dnia 15 grudnia 2010 r.

W ramach projektu „Zbuduj przyszłość” zapraszamy na następujące szkolenia:

·  szkolenie dla kadry zarządzającej i właścicieli:
- Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa w procesie zmian (składające się z 6 modułów: zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie, elastyczne formy zatrudnienia w tym kobiet, zarządzanie finansami, profesjonalna obsługa klienta, pozyskiwanie funduszy unijnych na rozwój firmy, prawo zamówień publicznych)

 · szkolenia dla pracowników MÅšP:
-  Operator wózków jezdniowych
-  Elektryk z uprawnieniami SEP
-  Spawacz TIG i MAG
-  Podstawy kosztorysowania z modułem negocjacji i metodami rozeznania rynku
-  Obsługa sprzętu ciężkiego min.: koparko – ładowarki, żurawi samojezdnych, spychaczy, prawo jazdy kat. C, CE, dźwigi, 
   HDS i inne w zależności od potrzeb firmy   

 Uczestnikom szkolenia oferujemy:
• Profesjonalną kadrę trenerów i wykładowców
• Sale szkoleniowe z odpowiednim wyposażeniem
• Materiały szkoleniowe w postaci skryptów lub publikacji książkowych
• Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 
• Poczęstunek podczas zajęć
• Ubezpieczenie NNW

KONTAKT:
Lubelska Fundacja Rozwoju 
ul. Warszawska 14
21-500 Biała Podlaska
tel. i fax 83 344 06 25

Osoba do kontaktu: Joanna Syryjczyk - Saczuk tel.: 83 344 06 25
e-mail: bialapodlaska@lfr.lublin.pl


Lubelska Fundacja Rozwoju 
Al. Jana Pawła II 95
21-010 Łęczna
tel. i fax 81 752 22 66

Osoba do kontaktu: Beata Czarnata tel.: 81 752 22 66
e-mail: leczna@lfr.lublin.pl

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

86,333,492 unikalne wizyty