MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘDrukuj

  • 23/11/2011 08:53:05

REGULAMIN
 OGóLNOPOLSKIEJ AKCJI CHARYTATYWNEJ
„POMóŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”


Organizator:

Główny Społeczny Komitet Organizacyjny przy Polskim Radio Lublin S.A. i Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Lublinie.

Współorganizatorzy:

Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji wspierany jest przez zaproszone instytucje i organizacje wymienione w Aneksie do niniejszego regulaminu. Sztaby Terenowe Akcji, działając w imieniu Głównego Społecznego Komitetu Organizacyjnego Akcji, wspierane są siłami i autorytetem lokalnych instytucji i organizacji.
1. Akcja prowadzona jest przed świętami Bożego Narodzenia z myślą o Dzieciach z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, będących
w trudnej sytuacji materialnej oraz podopiecznych domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych.
2. W dobrowolnej zbiórce odzieży, obuwia, zabawek, książek, artykułów szkolnych i papierniczych, środków czystości i higieny osobistej, słodyczy, żywności długoterminowej, ziemiopłodów, przedmiotów gospodarstwa domowego mogą wziąć udział zarówno osoby prywatne, jak i firmy oraz organizacje społeczne.
3. W ramach Akcji nie ma możliwości zbierania jakichkolwiek środków finansowych.
4. Zbiórka może odbywać się jedynie w miejscach publicznych, oznakowanych symbolami Akcji.
5. Dary mogą zbierać jedynie pełnoletni wolontariusze posiadający aktualny, imienny, umieszczony w widocznym miejscu, Identyfikator Akcji.
6. Organizatorzy nie zajmują się magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem zebranych darów.
7. Zebrane dary kierowane są do współorganizatorów Akcji, posiadających stosowne uprawnienia i rozeznanie społeczne, niezbędne do właściwego rozdziału i wydawania darów rzeczowych.
8. Organizatorzy Akcji mają wgląd we wszystkie czynności współorganizatorów związane z rozdziałem zebranych darów.
9. Kluczową rolę w Akcji pełnią media (prasa, radio, telewizja, internet) wspierające ideę Akcji, informując społeczeństwo o zasadach, organizacji i przebiegu zbiórek.
10. Pieczę nad całością przebiegu Akcji sprawuje pomysłodawca i Pełnomocnik Akcji – red. Ewa Dados, Kawaler Orderu Uśmiechu.
11. Główny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji publikuje co roku Aneks do niniejszego Regulaminu oraz Wskazówki dla osób uczestniczących w Akcji.

77,617,377 unikalne wizyty