MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

PODATKI UCHWALONEDrukuj

  • 25/11/2011 13:11:19

21 listopada 2011 r. odbyła się XI Sesja Rady Gminy Terespol. Najważniejszym elementem posiedzenia Sesji było uchwalenie stawek podatkowych na 2012 rok.
Zgodnie z porządkiem obrad w pierwszej części posiedzenia Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności, które  obejmowało m.in. najważniejsze zadania inwestycyjne realizowane na terenie Gminy Terespol od ostatniej wrześniowej sesji.
Następnie Radni zatwierdzili nowe stawki podatków i opłat, które obowiązywać będą od przyszłego roku na terenie gminy Terespol, które zostały zamieszczone na stronie gminy Terespol pod adresem: www.gminaterespol.pl.
Od 1 stycznia 2012 roku  także będą obowiązywać nowe wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych, które będą dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy   www.terespol.netbip.pl  w  zakładce Referaty.
W końcowej części posiedzenia na ręce Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anecie Miszczuk Wójt Gminy złożył życzenia z okazji   Dnia Pracownika Socjalnego, który jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności wszystkich pracowników socjalnych.
W trakcie posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:
• w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
• zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej na kadencję 2012-2015
• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Terespol w 2012 roku
• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 roku
• w sprawie w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności  i wysokości stawki opłaty miejscowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso
• w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Terespol w 2012 roku
• w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania
• uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania i warunków sprzedaży.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.terespol.netbip.pl w zakładce Prawo lokalne jak również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

77,616,515 unikalne wizyty