MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

UROCZYSTA GALA W BRZEÅšCIU „DNIA STRAŻAKA”Drukuj

  • 19/01/2012 15:17:20

17-18 stycznia br. w Ministerstwie Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi w Brześciu odbyła się uroczysta gala z okazji obchodów „Dnia Strażaka”.
W uroczystości ze strony polskiej uczestniczyli partnerzy biorący udział w realizacji projektu pt. „Nowoczesne systemy społecznego uczestnictwa w zapobieganiu i likwidacji ekologicznych katastrof w Euroregionie Bug” w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC, Starosta Bialski Tadeusz Łazowski, Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej Zbigniew Łaziuk oraz Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk. Podkreślić należy, że strona białoruska jest również parterem w projekcie realizowanym na terenie gminy Terespol w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina pn. „Budowa systemu bezpieczeństwa transportowego w obszarze transgranicznym Polski i Białorusi”.
Przedstawiciele delegacja z Polski przekazali wszystkim obecnym strażakom słowa uznania za trudna i ofiarna pracę oraz wręczyli drobne upominki.

86,195,026 unikalne wizyty