MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY BUDOWLANEJDrukuj

  • 25/01/2012 10:28:53

Centrum Doradztwa Finansowego zaprasza przedsiębiorców i pracowników MÅšP branży budowlanej z terenu powiatów: łukowskiego, bialskiego, radzyńskiego, lubartowskiego, parczewskiego, ryckiego lub puławskiego do udziału  w BEZPŁATNYCH szkoleniach zawodowych w ramach projektu „Akademia rozwoju kompetencji zawodowych branży budowlanej II”, z wyłączeniem przedsiębiorstw korzystających dotąd ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 , 8.1.2 oraz wsparcia pomostowego w ramach Działania 6.2, Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestnictwo w projekcie objęte jest regułami pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r.

Projekt „Akademia rozwoju kompetencji zawodowych branży budowlanej II” współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2012 r. do 31.12.2013 r.

Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe na stronie internetowej www.cdf.lukow.pl/projekty/budowlany2/

77,617,539 unikalne wizyty