MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

3 MIL ZŁ NA "DROGĘ DO KŁADKI"Drukuj

  • 11/12/2008 11:57:47

3 MIL ZŁ NA "DROGĘ DO KŁADKI"
Gmina Terespol w listopadzie b.r. złożyła wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 000821L łączącej drogę krajową nr 2 z portem PKP Małaszewicze, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, wg którego, dofinansowanie wynosi do 50% wartości zadania, jednak nie więcej niż 3 mln. zł., okres realizacji i rozliczenia rok 2009r.
W dniu 5 grudnia b.r. Wojewoda Lubelski ogłosił listę rankingową wniosków (projektów) zgłoszonych przez gminy na dofinansowanie dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2009r. Wnioski przewidywane do realizacji zajmują pozycje od 1 do 26 listy rankingowej.
Wniosek Gminy Terespol, Decyzją Komisji otrzymał 24,4 pkt (wniosek poz. 1 otrzymał 26,6pkt) i zajął wysoką, trzecią pozycję na liście rankingowej, co gwarantuje otrzymanie dofinansowania na w/w zadanie. Ostateczne zatwierdzenie listy rankingowej nastąpi do 31.12.2008r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dziękujemy partnerom gospodarczym za wsparcie wniosku: Spółce Europort z Białej Podlaskiej, Spółce Agrostop z Terespola, Spółce Adampol z Zaścianek k. Białegostoku, Spółce Trasa z Białej Podlaskiej, oraz PPHU Transbet z Białej Podlaskiej, Firmie Darocha z Papowa Toruńskiego i Firmie „Sezam” z Małaszewicz Dużych.


Images: news
77,677,059 unikalne wizyty